В.О.Сухомлинський переконливо показав, що «фундамент, на якому стоїть школа і будується все, що робиться в школі, - це різносторонні знання, багате розумове життя, широта кругозору, постійне інтелектуальне зростання кожного вчителя».

У сучасних умовах розвитку освіти в Україні виняткового значення набуває система науково-методичної роботи, головною метою якої є не лише реальної дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні рівня їхньої професійної майстерності, але й активізація творчого потенціалу кожного вчителя. Він повинен формувати самодостатню, життєво компетентну особистість, здатну до адекватного реагування на зміни і в той же час до самореалізації. Отже, сучасний вчитель мусить зробити крок до зміни акцентів у своїй діяльності, підвищенні психолого-педагогічної підготовки, методичної майстерності, ерудиції, культури, духовності. Це потребує вдосконалення всієї системи підвищення кваліфікації вчителів. Тому науково-методична діяльність методиста з фізики, астрономії і природознавства науково-методичної лабораторії природничо-математичних дисциплін комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» визначена через основні професійні напрями : як зробити навчально-методичну роботу методиста особистісно значимою для кожного вчителя? Як прискорити професійне становище вчителя, спонукати його до творчості?

Ці запитання дали змогу об’єднати і сформулювати в цілому проблематику наукової, навчально-методичної роботи методиста з фізики: «Неперервне підвищення кваліфікації вчителів фізики в умовах інформаційного суспільства, спрямоване на розвиток творчих здібностей обдарованої учнівської молоді»

Планування системи науково-методичної роботи методиста з фізики лабораторії природничо-математичних дисциплін інституту здійснюється на основі діагностично-прогностичного аналізу навчально-виховної роботи в закладах освіти всіх типів області.

Станом на 1 вересня 2013 року в області працює 544 заклади освіти (загальноосвітні школи І ступеня, І-ІІ ступенів, спеціальні, приватні, вечірні, МОЗ України, соціально-реабілітаційні школи).

Викладання навчальних предметів фізики та астрономії забезпечують 641 вчитель, серед яких мають кваліфікаційні категорії і педагогічні звання:

Спеціаліста зі стажем роботи до 3-х років

67 вчителів

Спеціаліста

129 вчителів

ІІ кваліфікаційну педагогічну категорію

94 вчителя

І кваліфікаційну педагогічну категорію

189 вчителів

Вищу кваліфікаційну педагогічну категорію

214 вчителів

Педагогічне звання «Старший вчитель»

103 вчителів

Педагогічне звання «Вчитель-методист»

26 вчителів

Педагогічне звання «Заслужений вчитель України»

3 вчителя

Працюють в загальноосвітніх навчальних закладах на посадах:

Директорів

33 вчителя

Заступників директорів з навчально-виховної роботи

36 вчителів

Кожного року курсовою і семінарською підготовкою охоплено близько 100-120 вчителів фізики, астрономії, природознавства і додатково математики, інформатики - переважно зі шкіл сільської місцевості, а також директорів навчальних закладів, які викладають фізику та методистів з фізики районних та міських методичних кабінетів управлінь (відділів) освіти області.

Метою діяльності методиста науково-методичної лабораторії природничо-математичних дисциплін інституту є впровадження інноваційних підходів щодо оптимального змісту підвищення професійної майстерності вчителів, а саме: діагностико - інформаційного та проблемно-пошукового.

Діагностико-інформаційний підхід спрямовує вчителів фізики на активізацію творчого потенціалу та розкриття їхньої індивідуальної неповторності в різноаспектних формах професійної діяльності.

Проблемно-пошуковий підхід забезпечує поглиблення професійної компетентності вчителів, вироблення індивідуального стилю в навчанні учнів, розкриттю їх творчих здібностей.

Технологія здійснення такої навчально-методичної роботи методиста з фізики передбачає:

1. Виявлення проблем, розв’язання яких сприяє підвищення рівня діяльності педагога.

2. Впровадження особистісно-орієнтованої педагогіки, спрямованої на випереджальне, цілісне, усвідомлене визначення форм діяльності суб’єктів педагогічної взаємодії від окреслення проблематики курсової, семінарської підготовки вчителів фізики до визначення тем лекційних, практичних занять на діагностичній основі та вимог сьогодення.

3. Різностороннє методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти регіону.

4. Вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду та педагогічних інновацій освітян Кіровоградської області, України, та зарубіжних країн з метою активізації творчої спрямованості педагогів.

5. Впровадження в педагогічну діяльність вчителів фізики закладів освіти області сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і активізуючих методик навчання учнів.

5. Координацію діяльності та надання науково-методичної допомоги районним (міським) методичним службам області.

6. Здійснення науково-методичного та інформаційно-аналітичного обслуговування регіону для створення єдиного освітнього простору.

7. Здійснення співробітництва в галузі підвищення фахової кваліфікації вчителів фізики з відповідними кафедрами Кіровоградських державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Національного технічного університету, Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету; з позашкільними закладами освіти обласного підпорядкування:Кіровоградського територіального відділення Національного центру «Мала академія наук України» учнівської молоді, Кіровоградського обласного науково-технічного центру учнівської молоді.

8. Нагромадження знань, форм і методів роботи вчителів фізики з обдарованими та здібними учнями.

Зміст освітньої програми підвищення фахової кваліфікації вчителів фізики, астрономії та природознавства реалізується у таких формах проведення навчальних занять як вхідне та вихідне діагностування, інтерактивні лекції, різні типи семінарських занять, майстер-класи, навчальні тренінги, ділові ігри, лекційно-практичні заняття, практичні заняття, «круглі столи», педагогічна практика, науково-практичні конференції, конференції з обміну досвідом тощо.

Заняття зі слухачами курсів підвищення кваліфікації проводяться в навчальному кабінеті – лабораторії фізики, актовому і мультимедійних та читальному залах. А також на базі вищих навчальних закладів міста Кіровограда, кращих закладів освіти районів і міст Кіровоградської області, що дає можливість максимально залучити до процесу підвищення кваліфікації вчителів фізики, астрономії, природознавства, в першу чергу, викладачів - науковців, методистів КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», інших ВНЗ, кращих педагогів-майстрів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв і колегіумів області; збагатити інтелектуальну, емоційну, когнітивну, комунікативну сфери педагогічної діяльності освітян.

Кiлькiсть переглядiв: 2248

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.