Повернутися до звичайного режиму

Завдання діяльності науково-методичної лабораторії природничо-математичних дисциплін

Метою діяльності лабораторії є науково-методичне забезпечення системи базової і повної загальної середньої освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня, методичної майстерності педагогічних кадрів, розвиток їхньої творчої активності. Основними завданнями діяльності науково-методичної лабораторії є:
• науково-методичне забезпечення реалізації програм з природничо-математичних дисциплін, впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в області;
• розробка і реалізація освітньо-професійних програм підготовки педагогічних кадрів, навчально-тематичних планів курсів, семінарів фахівців природничо-математичного циклу;
• вивчення та аналіз результативності підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, розробка пропозицій, рекомендацій з питань удосконалення змісту і форм науково-методичної роботи, самоосвіти у міжкурсовий період;
• забезпечення науково-методичного супроводу викладання предметів природничо-математичного циклу (математика, біологія, географія, фізика, астрономія, хімія, природознавство);
• упровадження у навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій;
• вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду та педагогічних інновацій;
• організація безперервної освіти вчителів шляхом залучення їх до участі у конференціях, семінарах, конкурсах, спеціальних дослідницьких группах;
• органiзацiя та участь в апробацiї нової навчальної літератури, навчальних програм для інваріантної і варіативної складових навчального процесу;
• надання методичної допомоги педагогам області;
• створення й організація роботи обласних методичних формувань: творчих груп, проблемних лабораторій, шкіл перспективного педагогічного досвіду (попредметно) для вирішення актуальних методичних проблем;
• організація роботи з обдарованими дітьми щодо вивчення предметів природничо-математичного циклу в регіоні;
• організація підготовки та проведення науково-методичної експертизи методичних розробок, друку робіт педагогічних працівників відповідних категорій;
• підготовка проектів наказів, положень, листів з питань організації методичної роботи у регіоні;
• участь у науково-методичних та практичних заходах регіонального та Всеукраїнського рівнів;
• вивчення стану навчально-виховного процесу, якості знань учнів з відповідних предметів;
• видавнича діяльність, спрямована на вирішення питання методичного забезпечення відповідних базових предметів;
• координація роботи лабораторії з підрозділами інституту, вищими навчальними закладами, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН та молоді і спорту України, Лабораторією інтеграції змісту освіти інституту педагогіки АПН України, всеукраїнськими та регіональними фаховими виданнями, громадськими організаціями, фондами, міжнародними організаціями.

Питання? Відповідь!

Питання відсутні
Задайте Ваше питання
Для того, щоб задати питання на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.